Kestävämpiä myynninedistämispalveluita!

8.2.2022

OLEMME TEHNEET KESTÄVÄN KEHITYKSEN KEHITYSSUUNNITELMAN!

Lähdimme kartoittamaan yrityksemme kestävän kehityksen (myöhemmin KEKE) nykytilannetta ja hiilijalanjälkeä vuoden 2021 tammikuussa yrityksemme toisen pääomistajista, Sanna Virtasen ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittamisen kautta opintotyönä. Siinä teimme laajan nykytilanteen kartoituksen taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kartoituskysymysten ja hiilijalanjälkilaskureiden avulla sekä peilaten tekemistämme myös YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämän pohjalta laadimme kolme vuotisen kehityssuunnitelman, jolla otamme seuraavat askeleemme.

Nyt tiedämme mikä toiminnassamme on kestävällä tasolla sekä missä meillä on kehittämisen varaa. Olemme käynnistäneet aktiivisen vuoropuhelun yrityksemme omistajien, hallituksen kuin toimistoväen kanssa aiheesta ja ryhtyneet toimeen. Kyselyitä olemme tehneet myös kenttätyöntekijöillemme ja asiakkaillemme. 

”On ollut ilo huomata, että olemme jo nyt toimineet vastuullisesti ja oikeaan suuntaan tavoitellen, vaikka kehittämisen varaa löytyi mm. sosiaalisen ja ympäristövastuun osioista.” kertoo Sanna Virtanen. 

Lupaamme

 • sitoutua KEKE-tavoitteisiimme, saada ne luonnolliseksi osaksi arkeamme 2025 mennessä ja seurata niiden saavuttamista järjestelmällisesti,
 • sitoutua oman itsemme ja toistemme johtamisen kehittämiseen sekä asiakaspalvelun jatkuvaan parantamiseen KEKE-tiimityön avulla,
 • kouluttautua KEKE-osaamisessa ja jakaa osaamistamme eri osapuolille yrityksessämme,
 • selvittää mahdollisimman hiilineutraaleja työmatkojen suorittamistapoja erityisesti niissä tehtävissä, joissa auton käyttö ei ole pakollinen,
 • innovoida uusia KEKE-palvelukonsepteja asiakkaillemme,
 • startata sosiaalisen vastuun ohjelmamme 2022 ja työllistää ensimmäiset heikommassa asemassa olevat työnhakijat rakentamamme työllistämispolun avulla vuoteen 2025 mennessä,
 • tarjota asiakkaillemme kestävämpiä vaihtoehtoja myös myynninedistämiseen liittyvissä oheismateriaaleissa,
 • toimia lempeästi, reilusti ja oikeudenmukaisesti kaikessa kehitystyössä ja osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa.

Vastuullisuusperiaatteitamme

Olemme tehneet kehityssuunnitelman ja luoneet seuraavia yksinkertaisia vastuullisuusperiaatteita, joita tulee kaikkien yrityksessämme työskentelevien noudattaa ja joita tuomme esille myös yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme.

Taloudellinen vastuu Luotettava kumppani

 • Ohjaamme asiakkaamme heti alussa tehokkaaseen tilaus-tuotantoprosessiin, jossa vastuut/tehtävät ovat selkeästi jaettu ja laskua ei synny mistään ylimääräisestä, päällekkäisestä tai turhasta työstä.
 • Hoidamme kaikki lakisääteiset velvoitteemme ajallaan ja pidämme sen mitä lupaamme. Olemme luotettava kumppani.
 • Etsimme kaikkien osapuolten kesken hyvässä hengessä ja aidosti vastavuoroisia ratkaisuja, jotka johtavat kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, vahvaan asiakas- ja työntekijätyytyväisyyteen sekä sidosryhmäyhteistyöhön.

 

Ympäristövastuu

 • Meillä on ympäristöohjelma, jonka olemme itse tehneet SYKLI:n ohjauksella ja se on käynnistetty 2021.
 • Lajittelemme aina kaikki jätteet toimistolla, varastoissamme ja asiakkaidemme ympäristöissä tehdyissä töissä.
 • Hyödynnämme kierrätysmateriaaleja kaikessa missä se on mahdollista, emmekä heti ole ostamassa uusia. Pyrimme korjaamaan ja entisöimään esim. esittelymateriaaleja, esiintymisasusteita ja kalusteita.
 • Valitsemme materiaaleista ekologisemmat ja kestävimmät vaihtoehdot, missä se on mahdollista ja tarjoamme niitä myös asiakkaillemme tapahtumatuotannossa ja myynninedistämisessä. Esim. ekologiset maistatusastiat, POS -mainosmateriaalit ja giveaway-tuotteet.
 • Matkustamisessa edellytämme ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden käyttöä kotoa työnsuorittamispaikalle ja takaisin. Selvitämme myös mahdolliset kimppakyytimahdollisuudet. Valitettavasti toimeksiantojamme on paljon myös alueilla, missä julkiset kulkuyhteydet eivät ole hyödynnettävissä ja työntekijämme on pakko käyttää omaa autoaan työmatkojen suorittamiseen tai jos työntekijämme tulee kuljettaa isompia määriä POS materiaaleja mukanaan, silloin auton käyttö ainoa vaihtoehto.
 • Logistiikassa käytämme ympäristövastuullisia kuljetuspalveluita tarjoavia toimijoita, mikäli se on mahdollista. Keskitämme logistiikan työt siten, että saamme kaiken tarpeellisen lähtemään yhdellä kertaa ja vältämme turhat ylimääräiset sekä yksittäisten materiaalien kuljetukset. Vastaanottamamme pakkausmateriaalit menevät myös suurelta osin uusiokäyttöön.
 • Energiakulutuksemme on hyvin maltillinen ja ostamme ympäristöystävällistä sähköä toimistollemme.
 • Vedenkulutuksemme on myös hyvin maltillinen ja koskee lähinnä pienen toimistohenkilökunnan ja eri asiakkaidemme tiloissa tapahtumaa vedenkulutusta.
 • Selvitämme parhaillaan sopivia toimijoita, joiden kanssa voimme tukea kansallisia ympäristönsuojeluhankkeita.
 • Tarkoituksenamme on järjestää myös KEKE-koulutuksia ja perehdytystä työntekijöillemme sekä perustaa KEKE-tiimi.

Sosiaalinen vastuu

 • Suunnittelemme työn aina niin, että se on työntekijöillemme että asiakkaille turvallista ja hyvinvointia edistävää.
 • Perehdytämme työntekijämme huolellisesti työturvallisuuteen ja vastuulliseen toimintaan työtehtävissään. Meillä on tehty yrityksessämme myös kriisisuunnitelma, missä on ennaltaehkäisevät ja eri kriisitilanteissa noudatettavat toimintaohjeet.
 • Olemme sitoutuneet THL:n ja STM:n asettamiin turvallisten tapahtumien sekä asiakaskohtaamisten järjestämisen periaatteisiin ja määräyksiin.
 • Kohtelemme yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti kaikkia työntekijöitämme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme. Edellytämme sitä myös työntekijöidemme välillä.
 • Palveluprosesseihimme on sisäänrakennettu jatkuva parantaminen, jossa raportoimme niin työntekijän omasta ja esihenkilön toiminnasta kuin muun sidosryhmän toiminnasta onnistumiset ja kehityskohteet. Asiakkaamme vaativat näitä raportteja laskunmaksun perusteena, joten aina opimme uutta, mutta myös saamme kiitosta onnistumisesta. Kiitos ja kehu, kehitysideoiden lisäksi, ovat tärkeä osa laadukasta asiakaspalveluprosessiamme ja sitä tulee osapuolten rohkeasti antaa!
 • Selvitämme asiakas- ja työntekijätyytyväisyyttä vuosittain anonyymien kyselyiden avulla ja otamme epäkohdat kehityslistalle ja korjaukseen niin pian kuin se on mahdollista. Kannustamme myös avoimeen ja luottamukselliseen vuoropuheluun oman vastaavan / yhteyshenkilön kanssa, jossa molemmat voivat kasvaa ja kehittyä yhä paremmiksi. 
 • Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiselle kiusaamiselle, seksuaaliselle häirinnälle tai syrjimiselle. Tälläisistä kokemuksista tulee heti kertoa lähimmälle esihenkilölle tai hänen esihenkilölleen, jotta voidaan asia selvittää ja kitkeä siihen paikkaan.
 • Jokaisella meistä on vastuu omalta osaltaan työn turvallisesta tekemisestä, hyvästä työtoveruudesta ja positiivisen tiimihengen luomisesta, ja tietysti hyvästä asiakaspalvelusta!
 • Kehityssuunnitelmassamme vuosille 2022-2024 on selvittää ja rakentaa myös heikommassa asemassa olevien työnhakijoiden työllistymispolku, yhteistyössä kuntien, TE-toimistojen ja asiaan sitoutuneiden yleishyödyllisten yhteiskunnallisten yrityksien tai yhdistyksien avustuksella. Kartoitus on käynnissä ja olemme vastaanottavaisia kaikille ehdotuksille tähän liittyen ja haluamme rakentaa meille oikean tavan vastata tähän, missä myös asiakkaita osallistetaan pilottien avulla mukaan! Työmahdollisuudet eivät synny ilman asiakkaidemme avustusta!

”Olemme ottaneet ensimmäiset askeleemme, mutta vielä on paljon opittavaa ja saavutettavaa. Se, että jokainen hoksaisi omasta näkökulmastaan edes jotain, miten voisi toimia omassa henkilökohtaisessa elämässään ja työtehtävissään kestävämmin, kumuloituu mukavasti kokonaispottiin.”,  kannustaa Sanna innostuneesti.

Jäikö jokin askarruttamaan, ei hätää, Sanna Virtanen vastailee parhaansa mukaan sähköpostistiviesteihin, jotka ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) veravia.com.

Takaisin ajankohtaisiin uutisiin